Інженерія програмного забезпечення

Деякі теми, які розглядаються в курсі:

  1. Вступ до сучасних процесів розробки ПЗ
  2. Ідіоми та шаблони проектування в ООП
  3. Архітектурні шаблони програмних систем
  4. Рефакторинг
  5. Модульне тестування
  6. Системи контролю версій (версія 201811)
  7. Метрики
  8. Організація процесу розробки

Теми, які виносяться на екзамен (2018/2019 навчальний рік)

Comments are closed.